Trailrun Show #2

V dnešnej časti sa venujem trochu zmene v pravidlách na Boston Marathon a z toho plynúca pachuť o elitárskom prístupe k rôznym bežeckým skupinám. Ak poznáte Ultravlastu, máte šancu prečítať si jeho novú knihu a kto sa bál pridávať posilňovanie do tréningu, už ďalej nemusí.

Budem rád akejkoľvek spätnej väzbe.

Poznámky k Trailrun Show #2