Publixing Ltd. chápe, že vaše súkromie je dôležité a záleží Vám na tom, akým spôsobom sú Vaše údaje použité a zdieľané online. Ceníme si a rešpektujeme súkromie každého Užívateľa, ktorý navštívi Náš Systém a budeme tieto údaje zhromažďovať a používať len spôsobom, ktorý je pre vás užitočný a ktorý je v súlade s Vašimi zákonnými právami a našimi zákonnými povinnosťami.

Tieto Zásady sa vzťahujú na naše používanie akýchkoľvek údajov získaných v súvislosti s Vaším užívaním nášho systému. Prečítajte si, prosím, pozorne tieto Zásady ochrany osobných údajov a uistite sa, že im rozumiete. Pri registrácii účtu na našom webe budete vyzvaní k prečítaniu a súhlasu s týmito Zásadami. Pokiaľ s týmito Zásadami súhlasiť nebudete a neprijmete ich, musíte okamžite prestať používať náš systém.

1. Definícia a interpretácia

V týchto Zásadách majú nasledujúce výrazy nasledujúce významy:

 • Účet znamená účet požadovaný pre prístup a / alebo použitie určitých oblastí a funkcií Nášho Systému;
 • Cookie znamená malý textový súbor umiestnený na vašom počítači alebo zariadení prostredníctvom Nášho Systému pri návšteve jeho určitých častí alebo pri užívaní jeho určitých funkcií. Podrobnosti o Cookie súboroch používaných Naším Systémom sú uvedené v časti 12, pozri nižšie;
 • Náš systém znamená webové stránky trailrun.sk;
 • Právna regulácia cookie súborov v SR a EÚ znamená príslušné časti Smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica ES), v znení neskorších predpisov z rokov 2004, 2011 a 2015 .; a
 • My/Nás/Náš znamená Publixing Ltd., spoločnosť s ručením obmedzeným registrovanú vo Veľkej Británii pod číslom 8700312, ktorej registrovaná adresa je 2 Hope Cottage, Reading Road, RG8 0QY, Woodcote, Reading, Veľká Británia.

2. Informácie o nás

Náš Systém je vlastnený a prevádzkovaný spoločnosťou s ručením obmedzeným, registrovanou vo Veľkej Británii pod číslom 8700312, ktorej registrovaná adresa je 2 Hope Cottage, Reading Road, RG8 0QY, Woodcote, Reading, Veľká Británia. Naše VAT ID je GB171046042.

3. Rozsah – čo tieto Zásady pokrývajú?

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na Vaše používanie Nášho systému. Nezahŕňajú žiadne webové stránky, na ktoré sa odkazuje z nášho systému (či už tieto odkazy poskytujeme, alebo sú zdieľané inými užívateľmi). Nemáme kontrolu nad tým, ako sú Vaše údaje zhromažďované, ukladané alebo používané inými webovými stránkami a odporúčame Vám overiť si Zásady ochrany osobných údajov takýchto webových stránok pred tým, než im poskytnete akékoľvek osobné údaje.

4. Aké údaje zhromažďujeme?

Niektoré údaje sú automaticky zhromažďované Naším Systémom (ďalšie podrobnosti nájdete v sekcii 12 o Našom použití súborov cookie), iné dáta sa budú zhromažďovať len ak ich dobrovoľne odošlete a budete súhlasiť s tým, aby sme ich využili len na účely uvedené v sekcii 5, napríklad pri registrácii účtu. V závislosti na Vašom používaní nášho systému môžeme zhromažďovať niektoré alebo všetky nasledujúce údaje:

 • Meno;
 • meno spoločnosti;
 • kontaktné údaje ako adresa, emailová adresa alebo telefónne číslo;
 • demografické údaje ako PSČ alebo preferencie;
 • finančné informácie ako číslo účtu;
 • IP adresa (zhromažďované automaticky);
 • typ a verzia webového prehliadača (zhromažďované automaticky);
 • typ a verzia mobilného zariadenia (zhromažďované automaticky);
 • operačný systém (zhromažďované automaticky));
 • zoznam URL adries, zahŕňajúci odkazujúcu webovú stránku, Vašu aktivitu v Našom systému a webovú stránku, na ktorú sa od nás dostanete (zhromažďované automaticky);

5. Ako Vaše údaje používame?

 • 5.1 Všetky osobné údaje sú bezpečne uložené v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (Smernica (EÚ) 2016/679) (GDPR). Ďalšie podrobnosti o zabezpečení nájdete nižšie v sekcii 6.

 • 5.2 Vaše údaje používame na to, aby sme vám poskytli najlepšie možné produkty a služby. Tieto zahŕňajú:

  • 5.2.1 Poskytnutie a vedenie Vášho účtu;
  • 5.2.2 Poskytnutie a vedenie Vášho prístupu do Nášho Systému;
  • 5.2.3 Personalizáciu a prispôsobenie vášho používania Nášho Systému;
  • 5.2.4 Poskytovanie našich produktov a služieb;
  • 5.2.5 Personalizáciu a prispôsobenie našich produktov a služieb vám na mieru;
  • 5.2.6 Odpovedanie na komunikáciu z vašej strany;
  • 5.2.7 Dodávanie e-mailových newsletterov, ku ktorým ste sa registrovali (a z ktorých sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz pre odhlásenie priamo v týchto e-mailoch);
  • 5.2.8 Dodávanie transakčných e-mailov, ktoré sú zasielané automaticky a informujú Vás o všetkých transakciách spojených s Vaším účtom;
  • 5.2.9 Prieskum trhu;
  • 5.2.10 Analýza vášho užívania Nášho Systému a zhromažďovanie spätnej väzby, ktorá nám umožní neustále zlepšovať Náš Systém aj Vašu užívateľskú skúsenosť;
  • 5.3 V niektorých prípadoch môže byť zber údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a budeme obmedzení v poskytovaní produktov i služieb, ktoré Vám nebudeme môcť poskytnúť bez Vášho súhlasu s použitím týchto údajov.
 • 5.4 S vaším dovolením a / alebo tam, kde to zákon dovoľuje, môžeme tiež použiť Vaše údaje na marketingové účely, ktoré môžu zahŕňať kontaktovanie e-mailom a / alebo telefonicky a / alebo SMS správou obsahujúcou informácie, novinky a ponuky našich produktov a / alebo služieb. Nebudeme Vám však posielať nevyžiadaný marketing alebo spam a podnikneme všetky primerané kroky na to, aby sme zaistili, že plne ochránime Vaše práva a plníme Naše zákonné záväzky plynúce z GDPR a Smernice z roku 2003 o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica ES), v znení neskorších predpisov z rokov 2004, 2011 a 2015.

 • 5.5 Inzerenti, ktorých obsah sa Vám ukáže v našom systéme, môžu použiť takzvanú „behaviorálnu reklamu“ – teda reklamu, ktorej obsah je prispôsobený Vašim preferenciám, na základe Vašej aktivity. Vaša aktivita je sledovaná pomocou súborov Cookie, ako je podrobnejšie popísané nižšie, v sekcii 12. Tieto údaje môžete riadiť a obmedzovať prispôsobením nastavenia súkromia svojho webového prehliadača. Upozorňujeme, že nemáme pod kontrolou činnosti týchto inzerentov ani spôsob, akým zhromažďujú a užívajú informácie. Takéto obmedzenie používania vašich dát neodstráni inzerciu, ale zobrazená inzercia bude menej relevantná vašim záujmom a aktivitám v našom systéme.

 • 5.6 V rámci GDPR zaistíme, aby boli Vaše osobné údaje spracovávané zákonne, spravodlivo a transparentne, bez toho aby bola nepriaznivo ovplyvnené Vaše práva. Vaše osobné údaje spracujeme len vtedy, ak bude platiť aspoň jeden z týchto základných parametrov:

 • súhlasili ste so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov;

 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu, v ktorom ste jednou zo strán, alebo pre podniknutie krokov na základe Vašej žiadosti ešte pred uzavretím zmluvného vzťahu,;
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame;
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životných záujmov vás alebo inej fyzickej osoby;
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone úradného orgánu udeleného správcovi; a / alebo
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov nás alebo tretej strany, ak nemajú prednosť základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä v prípadoch, keď je subjektom údajov dieťa.

6. Ako a kde uchovávame Vaše údaje?

 • 6.1 Vaše údaje uchovávame len po dobu, kedy ich potrebujeme na použitie popísané vyššie, v sekcii 5, a / alebo po dobu, kedy máme od Vás povolenie na ich uchovanie. V akomkoľvek prípade budeme vykonávať preskúmanie, aby sme zistili, či potrebujeme Vaše údaje ďalej prechovávať. Vaše údaje budú zmazané, ak ich už nebudeme v súlade so zmluvnými podmienkami potrebovať.

 • 6.2 Niektoré alebo všetky Vaše údaje môžu byť uložené alebo prevedené mimo Európsky hospodársky priestor (ďalej len „EHP“) (EHP je tvorený všetkými štátmi EÚ, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom). Vaše užívanie nášho systému a poskytnutie údajov Nám je považované ako súhlas. Ak budeme ukladať alebo odovzdávať údaje mimo EHP, podnikneme všetky primerané kroky na to, aby sme zaistili, že s Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať bezpečne a podľa nariadenia GDPR, rovnako ako by to bolo pri ich uložení v rámci EHP. Takéto kroky môžu okrem iného zahŕňať použitie právne záväzných zmluvných podmienok medzi nami a všetkými tretími stranami, s ktorými spolupracujeme a za využitia modelových zmluvných ujednaní schválených EÚ.

 • 6.3 Bezpečné zaobchádzanie s údajmi je pre nás veľmi dôležité a pre ochranu Vašich údajov sme zaviedli vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na zabezpečenie ochrany údajov zozbieraných prostredníctvom Nášho Systému.

 • 6.4 Bez ohľadu na bezpečnostné opatrenia, ktoré prijmeme, je dôležité pamätať na fakt, že prenos dát cez internet nemusí byť úplne bezpečný a sami by ste mali prijať vhodné opatrenia pri ich prenose cez internet k Nám.

7. Zdieľame vaše údaje?

 • 7.1 Vaše dáta môžeme zdieľať s ďalšími spoločnosťami v našej skupine. Do tej patria naše dcérske spoločnosti a / alebo naša holdingová spoločnosť a jej dcérske spoločnosti.

 • 7.2 Môžeme s tretími stranami uzavrieť zmluvu o dodávaní výrobkov a služieb v našom zastúpení. Tie môžu zahŕňať spracovanie platieb, dodávanie tovaru, vyhľadávacie programy, reklamu a marketing. V niektorých prípadoch môžu tieto tretie strany vyžadovať prístup k niektorým alebo všetkým Vašim údajom. Ak je niektorý z Vašich údajov pre takýto účel vyžadovaný, urobíme všetky primerané kroky, aby sme zaistili, že vaše dáta budú spracované bezpečne a v súlade s Vašimi zákonnými právami, našimi zákonnými povinnosťami a zákonnými povinnosťami tretích strán. V súčasnej dobe spolupracujeme s:

  • 1&1 Internet Ltd., Discovery House, 154 Southgate Street, Gloucester, GL1 2EX, Spojené kráľovstvo
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko
  • Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, CA 95014, USA
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko
  • Slovenská pošta
  • Česká pošta
 • 7.3 Môžeme zostavovať štatistiky o používaní nášho systému vrátane údajov o prevádzke, užívateľských vzorkách, užívateľských číslach, predajoch a ďalších informácií. Všetky tieto údaje budú anonymizované a nebudú obsahovať žiadne osobne identifikujúce údaje. Čas od času tieto údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako sú potenciálni investori, pridružené spoločnosti, partneri alebo inzerenti. Tieto informácie budú zdieľané a používané iba v medziach zákona.

 • 7.4 Za určitých okolností môžeme byť zo zákona povinní zdieľať určité údaje, ktoré uchovávame, ktorých súčasťou môžu byť Vaše osobné údaje, napríklad ak by sme boli zapojení do súdneho konania a dodržiavali legislatívne požiadavky, súdny príkaz alebo na žiadosť vládneho orgánu. Za takýchto okolností od Vás nepotrebujeme ďalší súhlas na zdieľanie údajov a vyhovieme prípadným požiadavkám v súlade s právnymi záväzkami.

8. Čo sa stane, keď naša firma zmení majiteľa?

 • 8.1 Z času na čas môžeme rozšíriť alebo zúžiť svoju činnosť, čo môže zahŕňať predaj a / alebo prevod kontroly nad časťou alebo celou našou firmou. Ak sú relevantné pre ktorúkoľvek časť nášho podnikania, údaje poskytnuté užívateľovi budú prevedené s danou časťou firmy a nový majiteľ, alebo nová strana, bude mať za podmienok stanovených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov povolené používať tieto údaje len na účely, na ktoré boli u Nás pôvodne zhromaždené.

 • 8.2 V prípade, že bude niektorý z Vašich údajov takto prevedený, o týchto zmenách nebudete vopred informovaní.

9. Ako môžete mať svoje údaje pod kontrolou?

Ak Nám dáte informácie prostredníctvom Nášho systému, môže Vám byť poskytnutá možnosť obmedziť naše používanie Vašich dát. Naším cieľom je poskytnúť Vám veľkú kontrolu nad Vašimi údajmi (a to vrátane možnosti odhlásiť sa z príjmu našich e-mailov, čo môžete vykonať zrušením odberu za pomoci odkazu uvedeného v spodnej časti našich e-mailov, alebo rovno pri poskytovaní údajov v rámci registrácie / ovládanie Vášho Účtu).

10. Vaše právo na zadržanie zdieľania údajov a Vaše právo na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov po jeho udelení

 • 10.1 Do určitých oblastí Nášho Systému sa dostanete aj bez poskytnutia akýchkoľvek údajov. Ak však chcete používať všetky funkcie, ktoré sú v Našom Systéme k dispozícii, budete musieť poskytnúť alebo povoliť zhromažďovanie určitých údajov.

 • 10.2 Môžete obmedziť používanie Cookie súborov Vaším internetovým prehliadačom. Viac informácií nájdete v sekcii 12.

 • 10.3 Ako je uvedené v sekcii 5, svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, keď nás kontaktujete a použijete podrobnosti uvedené v sekcii 15. A my vymažeme Vaše údaje z Našich Systémov. V takom prípade však beriete na vedomie, že to môže obmedziť našu schopnosť poskytnúť Vám najlepšie možné produkty a služby.

11. Ako môžete získať prístup k svojim údajom?

Máte zákonné právo požiadať nás o kópiu akýchkoľvek Vašich osobných údajov (ak také údaje uchovávame). Ohľadom podrobností nás prosím kontaktujte použitím kontaktných údajov uvedených v sekcii 14.

12. Čo robia súbory Cookie a ako ich používame?

 • 12.1 Náš Systém môže umiestniť a pristupovať k niektorým súborom Cookie prvej strany vo Vašom počítači alebo zariadení. Cookie súbory prvej strany sú také, ktoré sú umiestnené priamo Nami a sú používané iba Nami. Cookie súbory používame na umožnenie a uľahčenie Vášho užívania Nášho Systému a aby sme Vám poskytli a zlepšovali naše produkty a služby. Ďalšie podrobnosti nájdete vyššie v sekcii 5, a v nasledujúcich sekciách. Tieto súbory Cookie sme starostlivo vybrali a podnikli sme kroky, aby sme sa uistili, že Vaše súkromie je vždy chránené a rešpektované.

 • 12.2 Použitím Nášho Systému môžete tiež v počítači alebo zariadení obdržať určité Cookie súbory tretích strán. Cookie súbory tretích strán sú také, ktoré boli umiestnené webovými stránkami, službami a / alebo inými stranami než Nami. V našom systéme užívame Cookie súbory tretích strán na poskytovanie reklamných služieb a / alebo na uľahčenie a skvalitnenie Vašej skúsenosti s Naším systémom a aby sme Vám poskytli a zlepšovali naše produkty a služby. Ďalšie podrobnosti nájdete v sekcii 5 a v nasledujúcich sekciách. Tieto Cookie súbory nie sú pre fungovanie Nášho Systému nevyhnutné.

 • 12.3 Všetky Cookie súbory používané Naším systémom a v ňom sú používané v súlade so súčasnou právnou reguláciou Cookie súborov v ČR a EÚ.

 • 12.4 Niektoré funkcie Nášho Systému závisia na použití súborov Cookie. České zákony aj zákony Európskej únie považujú tieto Cookies za „nevyhnutné“. K umiestneniu týchto Cookie súborov nebude vyžadovaný Váš súhlas. Tieto súbory môžete stále zablokovať zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača, ako je podrobne popísané v sekcii 12.8, ale majte na pamäti, že ak tak urobíte, Náš Systém potom nemusí správne fungovať. Veľmi starostlivo sme sa uistili, že ich povolením nebude Vaše súkromie v ohrození.

 • 12.5 Náš systém používa analytické služby sprostredkované nižšie uvedenými poskytovateľmi. Analýza webových stránok sa týka súboru nástrojov slúžiacich k zberu a analýze štatistík o používateľoch, ktorá nám pomáha lepšie chápať, ako ľudia používajú Náš Systém. Čo nám následne umožňuje zlepšovať Systém samotný, a výrobky a služby, ktoré v ňom ponúkame. Použitie týchto Cookie súborov Nám povoľovať nemusíte, ako je podrobne uvedené nižšie, avšak ich použitie na Vaše súkromie nepredstavuje pri použití Nášho Systému žiadne riziko a Nám umožňuje neustále zlepšovať Náš systém a vytvárať tak pre Vás lepší a užitočnejší užívateľský zážitok.

 • 12.6 Analytické služby používané Naším systémom používajú Cookie súbory na zhromažďovanie požadovaných informácií. Niektoré z týchto Cookie súborov môžu byť umiestnené hneď pri prvej návšteve Nášho Systému a pre Nás tak nemusí byť možné získať pred ich použitím Váš predchádzajúci súhlas. Aby ste zabránili ich budúce použitiu, môžete tieto Cookie súbory odobrať použitím krokov navrhnutých v sekcii 12.8.

 • 12.7 Analytické služby používané Naším Systémom sú poskytované spoločnosťami:

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko
 • 12.8 Vo svojom internetovom prehliadači môžete povoliť alebo zakázať súbory Cookie. Väčšina internetových prehliadačov Vám tiež umožňuje zakázať všetky Cookie súbory, alebo len Cookie súbory tretích strán. V predvolenom nastavení väčšina internetových prehliadačov Cookie súbory povoľuje, ale toto nastavenie sa dá zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v ponuke Nápovedy Vášho internetového prehliadača alebo v dokumentoch k Vášmu zariadeniu.

 • 12.9 Súbory Cookie môžete kedykoľvek zmazať, môžete však stratiť všetky informácie, ktoré Vám umožňujú efektívny a rýchly prístup k Nášmu systému, a to vrátane nastavenia prihlásenia a personalizácie.

 • 12.10 Odporúča sa, aby ste svoj internetový prehliadač a operačný systém neustále aktualizovali a v prípade potreby sa za pomoci alebo pokynov obrátili na vývojárov Vášho internetového prehliadača a výrobcu Vášho počítača alebo zariadenia, ak si nie ste istí nastavením ochrany osobných údajov.

13. Prehľad Vašich práv vyplývajúcich z GDPR

Pod ochranou GDPR máte:

 • 13.1 právo požiadať o prístup, vymazanie alebo opravu Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame;

 • 13.2 právo podať sťažnosť u dozorného orgánu;

 • 13.3 právo byť informovaní o tom, aké spracovanie údajov prebieha;

 • 13.4 právo spracovanie obmedziť;

 • 13.5 právo na prenosnosť údajov;

 • 13.6 právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov;

 • 13.7 práva s ohľadom na automatizované rozhodovanie a profilovanie (pozri sekcia 14).

Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Nášho Systému alebo týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie v sekcii 15.

14. Automatické rozhodovanie a profilovanie

 • 14.1 V prípade, že použijeme Vaše osobné údaje pre účely automatizovaného rozhodovania a tieto rozhodnutia na Vás budú mať právny (alebo podobne významný) účinok, podľa GDPR máte právo takéto rozhodnutia napadnúť a požiadať o ľudský zásah, vyjadriť svoj vlastný názor a získať od Nás vysvetlenie takéhoto rozhodnutia.

 • 14.2 Právo popísané v sekcii 14.1 sa nevzťahuje na tieto okolnosti:

  • Rozhodnutie je nevyhnutné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu medzi Vami a Nami;
  • Rozhodnutie je povolené zákonom; alebo
  • Ste Nám poskytli svoj výslovný súhlas.
 • 14.3 Ak používame Vaše osobné údaje k profilovaniu, platí nasledujúce:

 • Budú poskytnuté jasné informácie vysvetľujúce profilovanie, a to vrátane jeho významu a pravdepodobných dôsledkov;
 • Budú použité vhodné matematické alebo štatistické postupy;
 • Budú podniknuté technické a organizačné opatrenia potrebné na minimalizáciu rizika chýb, umožňujúce jednoduché napravenie chýb v prípade ich vzniku; a
 • Všetky osobné údaje spracované pre účely profilovania musia byť zaistené, aby sa zabránilo akýmkoľvek diskriminačným vplyvov v profilovaní.

15. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky o Našom Systéme alebo týchto Zásadách ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na e-mail privacy@publixing.com alebo poštou na adrese Publixing Ltd, 2 Hope Cottage, Reading Road, RG8 0QY, Woodcote, Reading, Veľká Británia. Uistite sa prosím, že Váš dotaz je jasný, najmä ak požadujete informácie o údajoch, ktoré o vás uchovávame (ako je uvedené vyššie, v sekcii 11).

Zmeny Našich Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť, ak to budeme považovať za potrebné a ak to tak bude vyžadovať zákon. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené v Našom Systéme a bude sa predpokladať, že s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte pri prvom použití Nášho Systému po týchto zmenách. Odporúčame Vám, aby ste aktualizácie tejto stránky pravidelne kontrolovali.

Leziete si doma na nervy?

Poď radšej behať!

trailrun.sk

Dostaneš od nás len to, čo ťa bude zaujímať.

Nič viac. A rozhodne žiaden spam!

Návrat hore