Riso Zvolanek - Stefanik Trail 2016

Ľudia sú dnes leniví trénovať – rozhovor s Rišom Zvolánekom, víťazom Štefánik Trail 2016

Každý sa učíme. Aj ja sa učím každou novou možnosťou. No ak sa pozriem celkovo na dnešné všeobecné časy aj pri cestnom behu a porovnám ich s tými amatérskymi z pred dvadsať rokov, tak mi z toho nevyplýva nič iné, ako to, že ľudia sú dnes lenivý trénovať. Každý sa snaží hľadať uľahčenie tréningu, vychádzajú rôzne „vymakané“ systémy tréningu pre lenivcov, ktoré sľubujú to, že s málom tréningu dosiahnu veľké výsledky. Ja vidím pravý opak.

Ľudia sú dnes leniví trénovať – rozhovor s Rišom Zvolánekom, víťazom Štefánik Trail 2016 Read More »